Kem Varikosette có dấu hiệu quảng cáo lừa dối về điều trị suy giãn tĩnh mạch, Bộ Công thương nói gì?

Kem Varikosette được quảng cáo với hàng loạt công dụng thần kỳ dành cho những người bị suy giãn tĩnh mạch trên nhiều website khiến người bệnh đặt niềm tin tuyệt đối. Tuy nhiên những website này không được cấp phép và công dụng thật sự lại khiến nhiều người thất vọng.