Thấy gì từ những vụ “nhường sân” trên thị trường bán lẻ?

Chỉ trong một thời gian ngắn, thị trường bán lẻ Việt Nam được khuấy động bởi hai thương vụ lớn. Sự chuyển mình của xu hướng bán lẻ trong thời đại mới, hay các thay đổi trong hành vi của người tiêu trong thời gian vừa qua đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho thị trường bán lẻ 100 triệu dân.