Siêu thị Lan Chi cơ sở Đông Anh bán đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ?

Khách hàng phản ánh siêu thị Lan Chi (cơ sở Đông Anh, Hà Nội) bày bán nhiều đồ chơi trẻ em "mập mờ" nguồn gốc xuất xứ.