Nghịch lý ca sĩ thời nay: Không cần hát hay (?!)

Chỉ cần có nhiều video ca nhạc triệu view là thành danh ca sĩ. Điều này trái với khái niệm ca sĩ xưa nay: giọng ca hay là yếu tố hàng đầu