Bách nghệ kỳ thú: Khám phá lò nặn bếp Táo Quân ở Bình Chánh, TP.HCM

MC Hồng Phúc đưa người mẫu Tú Anh khám phá làng nghề nặn bếp Táo Quân truyền thống tại Bình Chánh, TP.HCM.