Thêm sản phẩm BeautySam do Công ty Lycosme Việt Nam quảng cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Quá trình tìm hiểu PV nhận thấy tiếp tục thêm sản phẩm Sa sâm Beauty do Công ty Lycosme Việt Nam (Số 01, đường Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) phân phối quảng cáo “quá đà” so với công bố.