Lãnh đạo Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) được tái bổ nhiệm khi chưa bị xử lý vi phạm trong việc thực hiện Kết luận thanh tra

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, các vi phạm tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) do Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông Hồ Lê Nghĩa chịu trách nhiệm. Trong khi trách nhiệm chưa được làm rõ thì khoảng một năm sau, ông Nghĩa được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tái bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba.