Hội thảo giáo dục và trải nghiệm gia đình: “Giáo dục không gian ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ?”

Ngày 25/11/2023, trường Quốc tế Victoria Nam Sài Gòn sẽ tổ chức sự kiện trải nghiệm với chủ đề “Giáo dục không gian ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ?".