Liên tiếp bị cưỡng chế thuế, tiền mặt của Thuduc House chỉ còn 3 tỷ cuối 2022

Không còn ghi nhận chi phí đột biến, TDH có lãi ròng trở lại hơn 13 tỷ đồng trong năm 2022, kết thúc chuỗi 2 năm lỗ liên tiếp.