Giá bán iPhone 14 Series liệu có “nhảy múa” tại thị trường Việt Nam?

Ngay sau sự kiện “Far Out” kết thúc, nhiều nơi đã tiết lộ giá bán dự kiến của cả 4 mẫu iPhone 14 Series. Liệu giá bán liệu có lên tới 50 triệu đồng cho phiên bản cao nhất của iPhone 14 Series tại thị trường Việt Nam.