Gây quỹ xây cầu từ thiện gần 3 tỷ đồng tại giải golf từ thiện

Thông qua chương trình, HREC kêu gọi và vận động cộng đồng doanh nhân quan tâm và chung tay trong hoạt động xây cầu từ thiện cho các công trình tại vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, hạn chế.