Hoa Kỳ điểm mặt 3 “chợ” hàng giả nhức nhối: Bến Thành, Đồng Xuân, Shopee

3 “chợ” nhức nhối hàng giả, hàng nhái được Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) liệt kê tại Việt Nam là Bến Thành, Đồng Xuân và Shopee.