MEGASTORY

Thêm 500 triệu đồng do YHL Star Hằng Lê ủng hộ cho Quỹ vắc-xin phòng COVID-19

Ngày 9/6/2021, Công ty cổ phần Star Hằng Lê (đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu mỹ phẩm YHL) đã ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ vắc-xin phòng COVID-19.