MEGASTORY

Thu hồi giấy quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Zawa

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có quyết định Về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zawa của Công ty Cổ phần Dược phẩm Locifa.