Quốc Cường Gia Lai kiện Sunny Island: 6 năm tố tụng, giá cổ phiếu QCG thế nào?

Giá cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai bất ngờ tăng trần liên tục từ 5.080 đồng/cổ phiếu lên 6.640 đồng.