Phát triển ứng dụng vì cộng đồng: Từ đề án sinh viên đến dự án đoạt giải quốc tế

Ngày 07/09/2022, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) phối hợp cùng Google tổ chức sự kiện “Phát triển ứng dụng vì cộng đồng” nhằm truyền cảm hứng đam mê công nghệ đến các bạn sinh viên, đồng thời giới thiệu nhiều chương trình đào tạo phong phú, miễn phí từ Google để các bạn có cơ hội phát triển và tạo ra nhiều giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng.