Viện Hàn lâm Y học: Cái tên gây tranh cãi lại lấn sân sang đào tạo nghề

Gây tranh cãi vì sử dụng cụm từ "Viện Hàn lâm" trong tên của mình, đến nay Viện Hàn lâm Y học đang mở các khóa đào tạo trong lĩnh vực y tế như những cơ sở giáo dục nghề nghiệp.