Trường đại học Văn Lang sử dụng 9 lao động người nước ngoài không phép

Bị phát hiện sử dụng 9 lao động người nước ngoài không có giấy phép lao động, Trường đại học Văn Lang có thể bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 45 triệu đồng. Đồng thời, phải chấm dứt việc sử dụng lao động với các trường hợp này.