MEGASTORY

TP HCM: Rủ bạn đến nhà nhậu, 6 người đều dương tính SARS-CoV-2

Dù trong thời gian cả thành phố đang thực hiện giãn cách để phòng chống dịch Covid-19 nhưng 1 người đàn ông tại quận 12 đã rủ 5 người bạn đến nhà nhậu, sau đó, cả 6 người đều dương tính SARS-CoV-2.