Tập đoàn Vạn Phúc khởi công bến du thuyền Dragon Bay tại Van Phuc City

Sáng ngày 20/09/2023, Tập đoàn Vạn Phúc cùng Công ty Cổ phần BEN - Tổng thầu công trình đã tổ chức Lễ khởi công bến du thuyền Dragon Bay tại Van Phuc City.