Loạt dự án dính sai phạm tại Ninh Bình: Thanh tra Chính phủ đề nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan!

Thanh tra Chính phủ mới đây ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng… tại tỉnh Ninh Bình.