9 năm loay hoay chưa xử lý được Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam

Năm 2014, Thủ tướng đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương về việc dừng đầu tư Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam và giao Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng phương án xử lý đối với dự án, như thanh lý, nhượng bán... Tuy nhiên, sau 9 năm dự án vẫn đắp chiếu chưa có phương án xử lý dứt điểm.