Bài 6: Nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ thuế và vay lớn

Hàng loạt công ty bất động sản có vốn "khủng" đang nợ thuế như "chúa chổm" và có số đi vay lớn, điển hình như Công ty Phát Đạt, Công ty An Gia, Khải Hoàn Land.