Chủ đầu tư dự án Global City 'đứng đầu' danh sách nợ thuế

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn, chủ đầu tư dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An (Global City) bị Cục thuế TPHCM nêu tên đứng đầu danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 năm 2022.