Sữa chua Elovi có đường bị mốc xanh dù vẫn còn hạn sử dụng

Dù hạn sử dụng còn khá dài nhưng khi khách hàng mở sản phẩm sữa chua Elovi có đường ra để sử dụng thì tá hỏa phát hiện việc sữa chua đã bị mốc xanh.