Công ty Hồng An bị xử phạt vì tự ý san lấp cát tới 7.332m2

Hành vi được xác định, ông Kiệt đã tự ý san lấp cát gây biến dạng địa hình trên đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, với diện tích 7.332m2 ở xã Long Hựu Đông.