Lại “thổi” giá đất vùng ven

Thời gian gần đây, tại khu vực vùng ven và vệ tinh của TP.HCM, tình trạng môi giới, “cò” đất lợi dụng thông tin quy hoạch địa giới hành chính, hạ tầng giao thông… để “thổi” giá đất xuất hiện trở lại.