Kỳ 13: Điểm nóng chung cư mini ở Bình Dương chờ Thanh tra Bộ Xây dựng

Việc thanh tra nhằm phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách để kiến nghị bổ sung, sửa đổi; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.