Dự án khu dân cư An Sương, quận 12: Lấy đất công viên mở chợ đêm, dựng hàng trăm ki ốt để cho thuê?

Một phần lớn diện tích đất trong 50.000 m2 thuộc công viên trung tâm dự án khu dân cư An Sương (quận 12, TP Hồ Chí Minh) vừa được làm chợ đêm. Tại đây, một công ty tư nhân đã "được phép" dựng 190 ki ốt bằng tôn để cho thuê với giá hàng chục triệu đồng/năm?