Dự án của liên doanh Thịnh Phát - Skyway, “bảo chứng” cho việc kêu gọi mua cổ phần công ty Skyway vẫn chỉ nằm "trên giấy”.

Dự án cáp treo Chùa Lôi Âm của liên doanh Thịnh Phát Group - Skyway mà nhiều người đang dùng làm “mỏ neo” để kêu gọi đầu tư gọi vốn cộng đồng nhiều ngàn đô la hiện vẫn là chủ trương trên giấy và chưa xác định chủ đầu tư.