Phó Thủ tướng giao 5 Bộ cho ý kiến về đại dự án đối ứng BT của Bitexco ở Hà Nội

Phó Thủ tướng vừa giao 5 bộ và TP Hà Nội phối hợp nhằm xem xét việc thực hiện Dự án The Manor Central Park đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký hợp đồng chưa và dừng việc giao 6,6ha quỹ đất đối ứng giai đoạn 2 cho Bitexco.