90 lô đất tại dự án Đức Phổ GateWay được phép chuyển nhượng

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Quyết định số 137/QĐ-UBND cho phép chủ đầu tư Dự án Đức Phổ Gateway được phép chuyển nhượng đất nền đợt 2.