Địa ốc Hoàng Quân huy động 1.000 tỷ để làm gì?

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2023, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu gần 293 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với năm 2022.