Bát nháo phân lô ở Lâm Đồng và TP.HCM: Coi chừng hiến đất làm đường trái Luật Đất đai

Luật Đất đai quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, nhiều nơi cho phép làm đường giao thông trên đất nông nghiệp, đất ở không đúng quy hoạch, để phân lô.