Phát động cuộc thi thiết kế logo nhận dạng ASEAN năm 2020

Đây là cuộc thi dành cho đối tượng là các công dân ASEAN trong độ tuổi từ 18-35, Ban Tổ chức sẽ giới hạn đối tượng tham dự là các cá nhân.