An Giang: Nhiều khách hàng rút hồ sơ vì không còn nhu cầu nhà ở xã hội

Sau những lần xét duyệt, khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Golden City An Giang có 409 hồ sơ đạt. Tuy nhiên, có 33 khách hàng đã ký biên bản rút hồ sơ.