Long An: Bí thư xã Mỹ Hạnh Bắc có gây khó dễ cho doanh nghiệp?

Tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Kim Thủy – Giám đốc Công ty TNHH MTV BĐS Rồng Vàng – Long An (Công ty Rồng Vàng – Long An) tố Bí thư xã Mỹ Hạnh Bắc có dấu hiệu chỉ đạo UBND xã phân biệt đối xử, ra thông báo không đúng thẩm quyền, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.