Doanh nghiệp nhà nước và cơ chế thị trường

Hôm nay (16/10), Thủ tướng lại tiếp tục chủ trì một hội nghị về doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Cách đây gần một năm, vào ngày 21/11/2018, Thủ tướng đã chủ trì một hội nghị về DNNN như thế này.