Doanh nghiệp lo nguy cơ bất bình đẳng khi ứng dụng “sandbox”

Sandbox được ví như môi trường lý tưởng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ thỏa sức sáng tạo, tận dụng công nghệ mới để đột phá.