Đường bay mới Vietjet kết nối Viêng Chăn và TP. Hồ Chí Minh, ký kết hợp tác toàn diện với Lao Airlines

Vietjet ký kết hợp tác toàn diện với Lao Airlines và công bố mở đường bay mới kết nối thủ đô Viêng Chăn, Lào với TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.