Được vinh danh Doanh nghiệp bền vững của năm, PNJ còn lập cú hat-trick về ESG

Ở mỗi trụ cột E - S và G, PNJ đều xuất sắc được xướng tên bởi những nỗ lực bền bỉ trong chiến lược phát triển bền vững một cách toàn diện. Nhờ đó, PNJ là doanh nghiệp duy nhất được vinh danh ở hạng mục đặc biệt: Doanh nghiệp bền vững của năm.