Điểm trung bình chung các chứng chỉ Cambridge của HS trường Nguyễn Siêu cao hơn thế giới

Bà Nguyễn Thị Minh Thuý, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) cho biết mùa thi chứng chỉ Cambridge năm nay, học sinh của trường tiếp tục đạt được các kết quả tốt đẹp