Ngành ‘hot’, lương cao và chuyện vỡ mộng của sinh viên mới ra trường

Sinh viên ra trường với ảo tưởng về công việc lương cao nhưng thực tế không giống những thông báo tuyển dụng trên mạng, họ phải học thêm nếu muốn trụ lại.