Cẩn thận với họp và học online qua Zoom

Ít nhất hàng ngàn người dùng Zoom đã bị lộ thông tin cá nhân do đăng ký sử dụng dịch vụ bằng email.