Google công bố máy tính lượng tử giải quyết phép tính ‘không thể’ chỉ trong 200 giây

Google tuyên bố họ đã thiết kế được một máy tính lượng tử chỉ cần 200 giây để giải quyết một phép tính mà ngay cả cỗ siêu máy tính nhanh nhất thế giới cũng phải mất 10.000 năm mới tính ra.