Buộc tháo dỡ phần xây dựng trái phép của chung cư Mường Thanh

Chung cư Mường Thanh tại Đà Nẵng được cho thời hạn 365 ngày để tháo dỡ phần xây dựng trái với giấy phép được cấp.