Chưa có giấy phép vẫn bất chấp xây dựng trường học ở Huế

Dù chưa có hợp đồng thuê đất và cũng chưa có giấy phép xây dựng nhưng doanh nghiệp vẫn xây dựng dự án Trường song ngữ quốc tế Học viện Anh quốc.