Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt 190 triệu đồng

14/06/2024 07:30

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới ban hành quyết định số 649/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, với tổng mức xử phạt là 190 triệu đồng.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt 65 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các tài liệu vi phạm bao gồm: báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2022; thông báo thay đổi thành viên hội đồng quản trị; giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau soát xét đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 được soát xét; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2022).

anh-chup-man-hinh-2566-07-27-luc-152900-208-1718261533349325126612-0-11-360-587-crop-17182615527632043005791-1718324961.jpg

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt số tiền 125 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP, đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. 

Theo đó, Công ty thực hiện giao dịch với người quản lý doanh nghiệp của Công ty. Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 31/3/2020 với ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị để nhận chuyển nhượng bất động sản từ ông Lê Viết Hải với giá trị 120 tỷ đồng khi chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty thông qua. Tổng mức phạt tiền đối với Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình là 190 triệu đồng./.

Bạn đang đọc bài viết "Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt 190 triệu đồng" tại chuyên mục Bất động sản. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về hòm thư thuonghieuplus.hcm@gmail.vn hoặc liên hệ hotline 0941996262.