Sau kiểm toán, lợi nhuận LUT âm thêm 55 tỷ đồng

11/05/2023 09:43

Theo BCTC kiểm toán năm 2022, kết quả kinh doanh Công ty CPĐT xây dưng Lương Tài biến động rất nhiều so với số liệu trước kiểm toán. Việc này dẫn tới lợi nhuận sau kiểm toán LUT âm thêm hơn 55 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với lợi nhuận trước kiểm toán.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 316% so với cùng kỳ

Công ty CPĐT xây dựng Lương Tài (HXN: LUT) có trụ sở tại số 50 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp.HCM vừa công bố BCTC đã kiểm toán năm 2022. Cùng với đó LUT phải giải trình với UBCKNN về biến động kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 trước và sau kiểm toán. 

Theo đó, hàng loạt các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh tại LUT biến động rất lớn trước và sau kiểm toán. Cụ thể, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ sau kiểm toán âm hơn 19 tỷ đồng, trước kiểm toán lãi 950 triệu đồng, lệch so với kiểm toán lên tới hơn 20 tỷ đồng.

screenshot-1-1683772858.jpg

Sau kiểm toán, lợi nhuận LUT âm thêm 55 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng chuyển từ âm 18 tỷ đồng đến 68 tỷ đồng sau kiểm toán, chênh lệch gần 50 tỷ đồng. Lợi nhuận khác ghi nhận âm từ gần 1 tỷ đồng lên hơn 6,6 tỷ đồng sau kiểm toán.

Chính vì những thay đổi kết quả trên dẫn tới tổng lợi nhuận trước thuế của LUT âm từ 19 tỷ đồng lên 74 tỷ đồng sau kiểm toán, chênh hơn 55 tỷ đồng, tương đương gấp 3,7 lần so với trước kiểm toán. So với năm 2021, lợi nhuận sau thuế âm hơn 316% (năm 2021 lợi nhuận đạt 236 triệu đồng).

LUT cho biết, nguyên nhân giảm doanh thu là do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên năm 2022 gặp nhiều khó khăn, các công trình đang trong giai đoạn chờ quyết toán nên chưa ghi nhận được doanh thu...

Về lợi nhuận sau thuế giảm hơn 316% so với năm 2021, tương đương giá trị giảm là hơn 75 tỷ đồng, nguyên nhân là do doanh thu giảm, đồng thời công ty trích lập thêm các khoản dự phòng nợ khó đòi và chi phí hàng hóa hết hạn sử dụng. 

Kiểm toán từ chối đưa ý kiến về BCTC LUT năm 2022

Tại BCTC năm 2022 của LUT, Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã từ chối đưa ra ý kiến về BCTC. Kiểm toán cho biết, không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

screenshot-2-1683772858.jpg

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến do chi phí thi công các công trình dở dang ngắn hạn và dài hạn kết thúc 31/12/2022 liên quan đến các công trình đã lâu, chưa quyết toán. Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, kiểm toán không thu thập được tài liệu liên quan để xác minh được tính chính xác của chi phí sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm 1/1/2022 đến 31/12/2022 cũng như khả năng được quyết toán của các chi phí nói trên.

Kiểm toán không thể tham gia việc kiểm kê tài sản tồn kho ngày 31/12/2022 vì thời điểm đó chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán và không có điều kiện thực hiện các thủ tục thay thế cần thiết khác để xác định tính đúng đắn về số lượng cũng như giá trị hơn 52 tỷ đồng của hàng tồn kho vào 31/12/2022.

Ngoài ra, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, kiểm toán chưa nhận được xác nhận công nợ phải trả nhà cung cấp hơn 90 tỷ đồng, chiểm hơn 50% nợ phải trả nhà cung cấp tại thời điểm 31/12/2022. Kiểm toán cũng không có điều kiện thực hiện các thủ tục thay thể cần thiết khác để xác minh được tính chính xác của khoản nợ trên. Do đó, kiểm toán không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết đối với số dư công nợ phải trả cho đến ngày 31/12/2022, cũng như các yếu tố liên quan trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Do tầm quan trọng của các vấn đề đã nêu ở trên nên, kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, kiểm toán không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính đính kèm.

Giải trình về việc này đối với UBCKNN, LUT cho biết nguyên nhân là do LUT bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các công trình phải tạm ngưng và đồng thời hiện nay các công trình này cũng đang được ra soát lại tất cả các hạng mục từ phía chủ đầu tư, nhà thầu chính nên các công trình vẫn còn trong giai đoạn chưa nghiệm thu được. Do đó, LUT vẫn phải theo dõi số liệu cho các công trình này.

LUT bị xử phạt 100 triệu đồng

Ngày 28/4/2023, UBCKNN ban hành Quyết định số 110/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT).

Phạt tiền 100 triệu đồng vì LUT đã không công bố thông tin (CBTT) các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020, Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021, Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021, Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

Kết thúc ngày 10/5, cổ phiếu LUT đang bị hạn chế giao địch ở mức 1.700/cp.

Theo Hoàng Nhung/TCDN
Bạn đang đọc bài viết "Sau kiểm toán, lợi nhuận LUT âm thêm 55 tỷ đồng" tại chuyên mục Tài chính. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về hòm thư thuonghieuplus.hcm@gmail.vn hoặc liên hệ hotline 0941996262.