Sacombank bán khoản nợ liên quan KCN Phong Phú trong 2023, bán 32,5% vốn STB vào 2025?

06/12/2023 10:59

VCSC giả định Sacombank bán khoản nợ liên quan đến KCN Phong Phú vào năm 2023 nhưng dời việc bán 32,5% cổ phần của STB làm tài sản thế chấp cho VAMC từ 2024 sang 2025.

Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa có báo cáo phân tích duy trì giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) ở mức 38.100 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ Khả quan lên Mua do giá cổ phiếu đã giảm khoảng 16% trong 3 tháng qua.

Theo VCSC, tác động tiêu cực đến định giá từ mức giảm 13,2% trong dự báo lãi ròng giai đoạn 2023-2027 (thay đổi tương ứng -4,9%/-20,2%/-25,6%/-18,8%/5,5% đối với năm 2023/24/25/26/27) được bù đắp bởi tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024. VCSC duy trì P/B mục tiêu cho STB ở mức 1,1 lần.

VCSC dự báo lãi ròng giai đoạn 2023-2027 thấp hơn chủ yếu do giảm dự báo tổng thu nhập từ lãi (NII) thêm 6,3% do giảm dự báo NIM trung bình từ 4,23% xuống 4,08%, đồng thời giảm dự báo tổng thu nhập phí ròng (NFI) thêm 2,9% và tăng dự báo tổng chi phí dự phòng thêm 5,4%.

VCSC giảm dự báo lợi nhuận trước và sau thuế năm 2023 thêm 4,9%, lần lượt còn 10,1 nghìn tỷ đồng (+59% so cùng kỳ) và 8,1 nghìn tỷ đồng (+60%). STB đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2023 đạt 9,5 nghìn tỷ đồng (+50% so cùng kỳ) tại ĐHCĐ tháng 4/2023.

VCSC giữ nguyên giả định về việc bán khoản nợ liên quan đến khu công nghiệp Phong Phú vào năm 2023 nhưng dời giả định về việc bán 32,5% cổ phần của STB làm tài sản thế chấp cho VAMC từ năm 2024 sang năm 2025.

VCSC giả định rằng STB sẽ xóa số dư VAMC vào cuối năm 2023; do đó, bất kỳ hoạt động bán tài sản thế chấp nào sau năm 2023 đều có thể được ghi lợi nhuận vào báo cáo tài chính.

VCSC cũng giả định rằng STB sẽ ghi nhận thu nhập cao từ thu hồi nợ xấu trong giai đoạn 2024-2027.

sacombank-ban-khoan-no-lien-quan-kcn-phong-phu-trong-2023-ban-325-von-stb-vao-2025-1701835124.png

Tương tự vừa qua, Chứng khoán SSI cũng dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Sacombank là 9,5 nghìn tỷ đồng (tăng 50% so cùng kỳ).

Tuy nhiên, SSI cũng điều chỉnh một số giả định như dự phòng trái phiếu VAMC giảm xuống còn 3,1 nghìn tỷ đồng so với ước tính trước đây là 6 nghìn tỷ đồng; Không ghi nhận khoản nợ thu được từ trái phiếu VAMC trong năm 2023 (khoản tiền này chỉ được ghi nhận khi được thu đầy đủ hoặc hoàn tất trích lập dự phòng) và không ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng từ việc bán Khu công nghiệp Phong Phú; NIM giảm 13 điểm cơ bản so với ước tính trước đây xuống còn 4%, do tác động từ các khoản tiền gửi lãi suất cao kéo dài hơn dự kiến; Thu nhập phí ròng giảm 5,4% so với ước tính trước đây xuống 2,9 nghìn tỷ đồng do thu nhập hoạt động bancassurance giảm; Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt hơn (giảm 3% so với ước tính trước đây).

Cho năm 2024, SSI kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của Sacombank sẽ đạt 12,7 nghìn tỷ đồng (tăng 33,5% so cùng kỳ).

SSI kỳ vọng Khu công nghiệp Phong Phú sẽ được bán trong năm 2024 thay vì năm 2023, giúp Sacombank hoàn nhập khoản dự phòng 1,6 nghìn tỷ đồng thay vì 3,2 nghìn tỷ đồng như dự kiến trước đó.

SSI cũng ghi nhận khoản dự phòng 2,9 nghìn tỷ đồng cho trái phiếu VAMC và khoản nợ VAMC được ngân hàng thu hồi là 2 nghìn tỷ đồng cho năm 2024.

Bạn đang đọc bài viết "Sacombank bán khoản nợ liên quan KCN Phong Phú trong 2023, bán 32,5% vốn STB vào 2025?" tại chuyên mục Tài chính. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về hòm thư thuonghieuplus.hcm@gmail.vn hoặc liên hệ hotline 0941996262.