DXG: Tồn kho lớn khiến dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.130 tỷ đồng

01/02/2024 07:10

Năm 2023, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đất Xanh âm hơn 1.131 tỷ đồng, chủ yếu do khoản chi để tăng hàng tồn kho và thanh toán công nợ.

BCTC quý 4/2023 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ, đất nền đạt gần 1.068 tỷ đồng, tăng 230% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm mạnh trong quý. Do đó, sau khi trừ giá vốn, chi phí và khoản lỗ 102 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, Đất Xanh báo lãi sau thuế 5 tỷ đồng, trong khi cùng lỗ 395 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần 3.706 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 155 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và 71% so với cùng kỳ năm 2022.

dxg-ton-kho-lon-khien-dong-tien-kinh-doanh-am-hon-1130-ty-dong-1706746215.jpg

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với lợi nhuận sau thuế 158 tỷ đồng. Như vậy, kết năm, công ty đã thực hiện được gần 98% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Đất Xanh đạt 28.795 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm 2023. Chiếm hơn 47% trong tổng tài sản là hàng tồn kho với giá trị 14.139 tỷ đồng, phần lớn là tồn kho bất động sản dở dang (10.893 tỷ đồng, giảm 7%).

Về phần nợ, dư nợ vay tài chính ở mức 5.289 tỷ đồng, giảm 8,3% so với đầu năm 2023. Trong đó, dư nợ ngắn hạn là 2.591 tỷ đồng và dài hạn là 2.699 tỷ đồng, phần lớn là vay ngân hàng.

Năm 2023, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đất Xanh âm hơn 1.131 tỷ đồng, chủ yếu do khoản chi để tăng hàng tồn kho và thanh toán công nợ. Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng âm hơn 61 tỷ đồng do khoản chi để trả nợ gốc vay.

Do đó, mặc dù dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương gần 550 tỷ đồng (chủ yếu nhờ tiền thu hồi từ việc cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác), dòng tiền thuần trong năm của Đất Xanh vẫn âm gần 643 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "DXG: Tồn kho lớn khiến dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.130 tỷ đồng" tại chuyên mục Tài chính. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về hòm thư thuonghieuplus.hcm@gmail.vn hoặc liên hệ hotline 0941996262.