Nghiên cứu kỹ cây xanh thay thế cây bị đốn hạ trong trường học tại TP HCM

Qua thực tế khảo sát của Sở Xây dựng TP HCM tại 21 trường học ở TP, các cây xanh được cắt tỉa chưa đúng kỹ thuật. Về lâu dài các cành, nhành sẽ mọc lại nhiều tại chỗ cắt. Các cành, nhánh này dễ gãy, gây nguy hiểm cho học sinh.