Vũ Mạnh Cường thiên vị Đinh Tùng Huy tại Ca sĩ bí ẩn

"Ca sĩ bí ẩn" có sự tham gia của các khách mời Đinh Tùng Huy, Vũ Mạnh Cường, Tuyền Tăng.