Bác sĩ Trần Thái Hưng nói về tiêu chí lựa chọn cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ an toàn

Diễn viên Minh Thảo nhờ bác sĩ Trần Thái Hưng tư vấn thẩm mỹ sửa cằm, tìm hiểu về tiêu chí lựa chọn cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ an toàn.