Bài 26: Hậu Giang rà soát xử lý dự án của Công ty Liên Minh sau phản ánh của Reatimes

01/06/2023 09:16

Dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh của Công ty Liên Minh đã trễ tiến độ so với quy định. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, đề xuất phương án xử lý.

Rà soát, đề xuất phương án xử lý dự án vì trễ tiến độ

Thông tin trên được UBND tỉnh Hậu Giang nêu rõ trong công văn 718/UBND-NCTH ngày 19/5/2023, do Chánh Văn phòng Lê Hoàng Xuyên ký, về việc cung cấp thông tin cho Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam. 

Tại văn bản này, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định với Reatimes, dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh đã trễ tiến độ so với quy định. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh theo đúng quy định pháp luật.

Cũng liên quan đến dự án này, trước đó, ngày 6/4, Reatimes nhận được công văn 574/SXD-TTr của Sở Xây dựng thông tin một số nội dung liên quan tại dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Theo nội dung công văn của Sở Xây dựng, vấn đề chậm tiến độ của dự án là do Công ty Cổ phần Liên Minh chưa được cơ quan có thẩm quyền bàn giao đất ngoài thực địa 345.155,6m2 theo chủ trương Quyết định số 903/QĐ-UB, mà chỉ được UBND tỉnh giao đất với tổng diện tích là 236.058,6m2. Trong đó, Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 về Giao đất đợt 1 để thực hiện dự án, diện tích 225.206m2 (đất giao thông:392.622m2; đất công trình công cộng, công viên: 2.875m2; Đất công trình dịch vụ đa năng: 5.565m2; Đất công trình dịch vụ nghỉ ngơi và giải trí: 9.545m2; Đất ở: 114.599m2) và Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 về giao đất cho Công ty Cổ phần Liên Minh để đầu tư xây dựng chợ Vị Tân thuộc dự án, với diện tích: 10.852,6m2.

Đến nay, Công ty đã tổ chức thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (khoảng 5ha) theo chủ trương tại Công văn số 1197/UBND-KT ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh, tuy nhiên vẫn còn một phần diện tích (khoảng 0,33ha) chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất của giai đoạn 1. Đối với các giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 và giai đoạn 5 Công ty đã hoàn thành hạ tầng từ 70% đến 90% tùy theo giai đoạn.

Riêng với phần diện tích còn lại (khoảng 8,9ha), ngày 17/12/2021, Công ty Cổ phần Liên Minh có Văn bản số 47/CV/LM-2021 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xin giao phần diện tích đất còn lại (trong tổng số diện tích toàn dự án 34,5ha). Đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đồng thời, ngày 26/10/2022 và ngày 10/02/2023, Công ty Cổ phần Liên Minh có Văn bản số 50/CV/LM-2022 và số 07/CV/LM-2023 gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Khu Thương mại dân cư và tái định cư phường 4 - xã Vị Tân, TP Vị Thanh. UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị tham mưu, đề xuất UBND tỉnh. Qua thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản phúc đáp đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu thương mại dân cư và tái định cư phường IV, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh tại Công văn: số 116/SKHĐT-HTĐT ngày 30/01/2023, số 316/SKHĐT-HTĐT ngày 01/03/2023.

Từ những cơ sở trên, việc Công ty xây dựng trễ tiến độ tại dự án trên là chưa đủ cơ sở để xem xét xử lý vi phạm hành chính, lý do chưa được cơ quan thẩm quyền giao đất đầy đủ để thực hiện toàn bộ dự án 34,5ha theo chủ trương tại Quyết định số 903/QĐ-UB ngày 06/7/2004 của UBND tỉnh Hậu Giang.

14-9-vp-the-venice-city-1685585634.jpg

2-11-1-1685585633.jpg

Hình ảnh Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, TP Vị Thanh (The Venice City) trước khi Reatimes phản ánh - Ảnh: Hữu Lễ

Tự ý đổi tên dự án khi chưa được chấp thuận

Theo công văn 718/UBND-NCTH ngày 19/5/2023, liên quan đến việc kiểm tra việc tự ý đổi tên thương mại dự án (The Venice City), UBND tỉnh Hậu Giang chưa nhận được đề nghị điều chỉnh tên dự án từ Công ty Cổ phần Liên Minh. Do đó, về tên gọi của dự án vẫn giữ tên là “Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh”.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tại thời điểm kiểm tra (ngày 24/3/2023) không nhận thấy có chào bán dự án The Venice City tại vị trí của dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh. Hiện nay, chưa xác định Công ty Cổ phần Liên Minh chào bán dự án The Venice City tại vị trí của dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh nên chưa có cơ sở xử lý hành vi vi phạm đối với chủ đầu tư dự án.

Cũng theo công văn này, Dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, TP Vị Thanh đã được thanh tra toàn diện, đã ban hành Kết luận Thanh tra số 645/KL-TT ngày 12/9/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Đến nay, Công ty Cổ phần Liên Minh đã chấp hành và thực hiện cơ bản gần hoàn thành các nội dung theo kết luận. Cụ thể, Công ty này đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với tất cả phần diện tích đất được giao, nhà đầu tư đã thực hiện các hạng mục đầu tư theo yêu cầu của tỉnh, có giai đoạn hoàn thành 90% khối lượng, chấm dứt việc huy động vốn, mua bán nền dự án. Công ty Cổ phần Liên Minh đang lập thủ tục đề nghị giao đất và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh Hậu Giang cũng chưa có văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần Liên Minh đưa bất động sản vào kinh doanh tại dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, TP Vị Thanh. Việc chủ đầu tư, môi giới chào bán và huy động tiền từ khách hàng đã được Thanh tra tình tổ chức thanh tra và có Kết luận số 645 /KL-TT ngày 12/9 2019.

Chánh VP UBND tỉnh Hậu Giang cũng cho biết, hiện nay chưa xác định Công ty Cổ phần Liên Minh huy động vốn, chào bán dự án The Venice City tại vị trí của dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, TP Vị Thanh nên chưa có cơ sở xử lý hành vi vi phạm đối với chủ đầu tư dự án.

26-5-the-venice-city-1685585634.jpg

26-5-the-venice-city-1-1685585634.jpg

Hình ảnh Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh tháng 5/2023 - Ảnh; Hữu Lễ

Trước đó, ngày 16/8/2022, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Hậu Giang Võ Hoàng Khanh đã ký Công văn 1325/SKHĐT-HTĐT, nội dung liên quan việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đối với dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, thành phố Vị Thanh. Ông Khanh cho rằng, dự án đã đủ điều kiện chuyển nhượng và “chưa có cơ sở xử lý hành vi vi phạm” tại dự án này. Hiện nay, chưa xác định mối liên quan đến Công ty Cổ phần Liên Minh rao bán quyền sử dụng đất tại dư án, mà chỉ thông qua đơn vị môi giới nên chưa có cơ sở xử lý hành vi vi phạm.

Theo Hữu Lễ/Reatimes
Bạn đang đọc bài viết "Bài 26: Hậu Giang rà soát xử lý dự án của Công ty Liên Minh sau phản ánh của Reatimes" tại chuyên mục Bất động sản. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về hòm thư thuonghieuplus.hcm@gmail.vn hoặc liên hệ hotline 0941996262.