Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại ngân hàng PVcomBank

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 353 của Thanh tra Chính phủ tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank).