Ông Vũ Đình Chiến có mối quan hệ thế nào với MIK Group và SV Holdings?

Theo công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 24/11 mới đây của SV Holding, cơ cấu cổ đông của công ty đã thay đổi với sự xuất hiện của ba cổ đông mới.