Di Động Việt cùng MobiFone thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Người dùng điện thoại 2G có thể dễ dàng chuyển sang các thiết bị di động hỗ trợ sóng 4G trở lên với chính sách mới của Di Động Việt và MobiFone.