3 thập kỷ - DatVietVAC ở đâu trong đời sống tinh thần của đồng bào Việt Nam?

Từ những ngày thị trường truyền hình còn mới mẻ, DatVietVAC đầu tư sản xuất và phát hành nội dung với thuyết lý “Thay đổi cách nhìn về truyền thông và giải trí” Việt Nam. Từng bước vững chắc, DatVietVAC trở thành cái tên tiên phong trong đời sống văn hóa tinh thần của đại chúng Việt Nam trong suốt 3 thập kỷ.