Ngay trên truyền hình, Thúy Vi nhận lỗi lầm năm xưa làm Midu và Phan Thành không đến được với nhau

Ở thời điểm hiện tại, Thúy Vi cho biết đã trưởng thành và tự tin có cách ứng xử khôn khéo trong tình yêu.